اخبار

در طراحی ساختمانی زمان لازم برای توجه به موارد ذیل است:1. اول از همه، با توجه به الزامات تابع ساختمان، استفاده از سیستم مناسب ساختاری معقول. به طوری که فن آوری پیشرفته، ساختار جدید، برای دستیابی به یکپارچگی کامل معماری و ساختار.

2. ساختار فولاد (به جز ظرف) و بیشتر به نوار اصلی، به طوری که اندازه میله تا حد امکان مدولار، استاندارد، آسان به مکانیزه تولید، حمل و نقل، نصب، بهبود بهره وری.

3. استفاده از شاخص های اقتصادی بالا از فولاد با کارایی بالا.

4. ساختار فولاد گره ضروری است برای استفاده از اتصال مناسب، به طوری که طراحی گره و مدل ساده ساختاری سازگار است. در گذشته، بیشتر آسیب های ساختاری در گره اتفاق افتاد، بنابراین گره ها باید با دقت طراحی شده و با دقت ساخته شوند، با استفاده از روش اتصال پیشرفته و قابل اعتماد.