نمایشگاه

پارامترهای سفارش و فرآیند گره معمولی(1) بالا و پایین ستون بدون صفحه گوش طرف توسط دو جوش متقارن جوشکاری در هر دو طرف از ضخامت صفحه 1/3، قطع نوار گوش.

(2) و سپس گوشه صفحه را توسط دو جوش متقارن جوشکاری در هر دو طرف ضخامت هیئت مدیره از 1/3 قطع می شود.

(3) توسط دو جوینده متولد شده در هر دو طرف جوش.

(4) بین دو لایه از لینک جوش باید شتاب، دو جوش جوش مفاصل جوش نیز باید توجه به هر لایه متمرکز، روند جوشکاری به توجه به تشخیص درجه حرارت بین لایه توجه داشته باشید.

(5) پارامترهای فرآیند جوشکاری:

جوشکاری گاز CO2: قطر سیم Φ1.2mm، جریان 280 ~ 320A، سرعت جوشکاری 350 ~ 450mm / min

طول سیم: حدود 20 میلی متر، جریان گاز 25 ~ 80L / min،

ولتاژ 29 ~ 34V، دمای بین لایه 120 ~ 150 ℃