نمایشگاه

نصب سازه فولادی قبل از جوشکاریفولاد تست شامل Q345GJC-Z15 (ضخامت دیواره 70mm)، Q345GJC-Z15 (ضخامت دیوار 40mm)، Q345C (ضخامت فلنج 28mm)، موقعیت جوش برای جوشکاری افقی ستون ستون، جوشکاری صاف ستون ستون (از جمله پرتو ترمز بالا و پایین جوشکاری فلنج)، جوشکاری عمودی T شکل. شکل و اندازه شیار بر اساس الزامات طراحی. پس از جوشکاری ظاهر و بازرسی اولتراسونیک پس از گذر از نمونه برداری از آزمون های مکانیکی و فیزیکی.

نتایج آزمایشات استحکام کششی مفصل به مقدار استاندارد مقاومت کششی فلز پایه می رسد و جفت آن بدون جرقه در 180 درجه خم می شود. استفاده از مواد جوشکاری و شرایط فنی فنی جوشکاری باید با استانداردهای ملی و عملکرد عالی مطابقت داشته باشد. تمیز کردن سرباره، هواپیما گاز، جوشکاری و سایر دستگاه های عایق باید کاملا موثر باشد.